2012-09-21-060Fördelen med att gå arbetslös och att bo i San Francisco?
Du kan gå på inspirerande gratisföredrag hela dagarna.

Dagen började med en förläsning av Dr Larry Brilliant som bland annat var med på att utrota Smallpox på 70-talet. Han berättade om sin vision om hur man stoppar pandemier. Early detection var huvudbudskapet – och att internet och sociala medier kan spela en stor roll i detta. En inspirerande människa som menar att det enkla är ofta det bästa.

Efter honom följde Dr Dean Ornish som föreläste om The Power of Lifestyle Changes. Han pratade om hur förändringar i kost, motion, stress management och inte minste det socialt livet inte bara förbygger utan också behandlar livsstilssjukdomar så som diabetes och hjärt- & kärlsjukdomar. Han pratade också om att varje person faktiskt måste få lov att ta ansvar själv över vad och hur mycket han eller hon har lust att ändra på i sitt liv. Läkare och sjuksköterskor kan inte bestämma att någon ska sluta röka eller börja motionera utan det måste vara varje persons egen vilja. Men vi som sjukvårdspersonal kan stå där och uppmuntra, tillrättalägga och hjälpa personen att nå sina mål – oavsett hur mycket eller hur lite denna person har lust att ändra på. Huvudbudskapet var nog att varje liten förändring i en positiv riktning hjälper samt att livsstilsändringar inte sker genom hot och tvång utan genom att byta något bra mot något bättre. Det måste finnas en motivation för att tex sluta röka och hotet om att få lungcancer är inte bra nog. Däremot kan känslan av att orka mer och må bättre vara belöning nog.

Avslutningsvis kom Tony (Anthony) Robbins, som jag aldrig hört talas om men som hela salen verkade älska. Han fick hela rummet att hoppa runt i glädjerus samt high5:a och krama okända människor runt sig. Fascinerande. Lite väl mycket “amerikan” för min smak men hade absolut tankeväckande och inspirerande ord om hur man tar kontroll över sitt eget liv och skapar det liv man vill leva. Han pratade bland annat om att vi skapar en story, en historia, om hur och varför vårt liv har blivit som det blivit (ex jag växde upp med skilda föräldrar, dålig ekonomi, hade det svårt i skolan osv osv) och utifrån dessa skapar vi våra egna förutsättningar som i sin tur sätter begränsningar för vad vi kan genomföra. Vissa väljer däremot att ta kontroll över sin egen historia, sin egen story, och därmed inte låta förutfattade förutsättningar avgöra vad man ska göra med sitt liv. Det är ofta dessa som “lyckas” med sina liv.

2012-09-21-061

Före jag var tvungen att gå (lite för tidigt eftersom jag fick ett viktigt telefonsamtal) pratade han om ovanstående beslut som vi på daglig basis måste ta. Vad fokuserar jag på? Det positiva eller negativa? Det förflutna, nuet eller framtiden? Fördelar eller nackdelar? Resurser eller brister? Risker eller vinster? osv. Vad är meningen? Ser vi det som händer som ett straff, en utmaning eller en belöning (oavsett vad det handlar om)? Detta påverkar hur vi kommer att reagera, känna och handla. Vad ska jag göra? Det ultimata beslutet. Gå vidare, vända om eller ge upp? Tänk på det!

Väldigt inspirerande dag alltså. Många självklarheter men ibland behöver vi påminnas om det, gärna utav en adhd-liknande amerikan som hoppar upp och ned och aldrig sitter still..

Nu tar jag helg. En lugn sådan. Hostar fortfarande och känner mig inte alls i form. Må nästa vecka bli lite mer energifylld…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Mikaela - in the world © 2013. All Rights Reserved.